Dịch thuật giá rẻ
Giá 1 giờ 100.000 đ
Đánh Máy, Nhập Liệu
Giá cố định 25.000 đ
Nhận editor video tất cả thể loại TVC, Gaming, Vlog, Travel,...
Giá từ 300.000 đ