Làm các sản phẩm handmade
Giá 1 ngày 200.000 đ
Đọc tiểu thuyết radio chạm cảm xúc
Giá 1 Tháng 300.000 đ
Vẽ, minh họa, bullet journal
Giá 1 Tuần 100.000 đ