9.000.000 đ Nâng Cao
4 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
GOI VÀNG
Hạng mục thiết kế: - Logo - Cẩm nang quy chuẩn logo - Business card - Letter head - Bì thư A4, A5, A6 - Thẻ nhân viên - Kẹp file tài liệu - Phiếu Thu - chi - Hóa đơn bán lẻ - VAT - Bảng hiệu công ty - Biển hiệu các phòng ban - Biển hiệu chức danh - Đồng phục - Chữ ký email -------------------------------------- File bàn giao gồm: File gốc (Ai), File PDF, File PNG, File JPEG.
So Sánh Các Gói

5.000.000 đ Tiêu Chuẩn
3 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
GÓI ĐỎ
Hạng mục thiết kế: - Logo - Cẩm nang quy chuẩn logo - Business card - Letter head - Bì thư A4, A5, A6 - Thẻ nhân viên -------------------------------------- File bàn giao gồm: File gốc (Ai), File PDF, File PNG, File JPEG.
So Sánh Các Gói

3.000.000 đ Cơ Bản
2 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
GÓI XANH
Hạng mục thiết kế: - Logo - Cẩm nang quy chuẩn logo - Business card (or Letter head) -------------------------------------- File bàn giao gồm: File gốc (Ai), File PDF, File PNG, File JPEG.
So Sánh Các Gói

Tôi tên Ryder Trần.
Tôi là một Freelance Graphic Designer.

Chuyên môn chính: Thiết kế Thương hiệu, Thiết kế marketing, Thiết kế in ấn.

Thế mạnh: + Đã hoàn thiện nhiều dự án lớn (trong và ngoài nước)
                     + Yêu nghề hơn yêu tiền
                     + Làm nghề có đạo đức và lòng tự trọng

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Tôi luôn cảm kết mọi sẩn phẩm làm ra đều dựa trên sự tìm hiểu sâu sắc của tôi về thương hiệu của bạn.
Đồng thời thời gian bàn giao demo cũng như bản final là hoàn toàn theo quy định tương tác của 2 bên.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Chuyên môn chính: Thiết kế Thương hiệu, Thiết kế marketing, Thiết kế in ấn.

Thế mạnh: + Đã hoàn thiện nhiều dự án lớn (trong và ngoài nước)
                     + Yêu nghề hơn yêu tiền
                     + Làm nghề có đạo đức và lòng tự trọng

GÓI XANH
3.000.000 đ

Hạng mục thiết kế:
- Logo
- Cẩm nang quy chuẩn logo
- Business card (or Letter head)
--------------------------------------
File bàn giao gồm: File gốc (Ai), File PDF, File PNG, File JPEG.

Gói dịch vụ bao gồm:
  • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
  • Thời gian giao hàng: 2 ngày
GÓI ĐỎ
5.000.000 đ

Hạng mục thiết kế:
- Logo
- Cẩm nang quy chuẩn logo
- Business card
- Letter head
- Bì thư A4, A5, A6
- Thẻ nhân viên
--------------------------------------
File bàn giao gồm: File gốc (Ai), File PDF, File PNG, File JPEG.

Gói dịch vụ bao gồm:
  • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
  • Thời gian giao hàng: 3 ngày
GOI VÀNG
9.000.000 đ

Hạng mục thiết kế:
- Logo
- Cẩm nang quy chuẩn logo
- Business card
- Letter head
- Bì thư A4, A5, A6
- Thẻ nhân viên
- Kẹp file tài liệu
- Phiếu Thu - chi
- Hóa đơn bán lẻ - VAT
- Bảng hiệu công ty
- Biển hiệu các phòng ban
- Biển hiệu chức danh
- Đồng phục
- Chữ ký email
--------------------------------------
File bàn giao gồm: File gốc (Ai), File PDF, File PNG, File JPEG.

Gói dịch vụ bao gồm:
  • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
  • Thời gian giao hàng: 4 ngày
CƠ BẢNTIÊU CHUẨNNÂNG CAO
TênGÓI XANHGÓI ĐỎGOI VÀNG
Mô tả

Hạng mục thiết kế:
- Logo
- Cẩm nang quy chuẩn logo
- Business card (or Letter head)
--------------------------------------
File bàn giao gồm: File gốc (Ai), File PDF, File PNG, File JPEG.

Hạng mục thiết kế:
- Logo
- Cẩm nang quy chuẩn logo
- Business card
- Letter head
- Bì thư A4, A5, A6
- Thẻ nhân viên
--------------------------------------
File bàn giao gồm: File gốc (Ai), File PDF, File PNG, File JPEG.

Hạng mục thiết kế:
- Logo
- Cẩm nang quy chuẩn logo
- Business card
- Letter head
- Bì thư A4, A5, A6
- Thẻ nhân viên
- Kẹp file tài liệu
- Phiếu Thu - chi
- Hóa đơn bán lẻ - VAT
- Bảng hiệu công ty
- Biển hiệu các phòng ban
- Biển hiệu chức danh
- Đồng phục
- Chữ ký email
--------------------------------------
File bàn giao gồm: File gốc (Ai), File PDF, File PNG, File JPEG.

Thời gian giao hàng2 ngày3 ngày4 ngày
Chỉnh Sửa Vô Hạn Vô Hạn Vô Hạn
Giá3.000.000 đ5.000.000 đ9.000.000 đ
Đơn Hàng

Đặt Hàng Ngay