Nhận cắt file PSD thành HTML/CSS,Javascript đơn giản  giá cả sinh viên .
Làm web app bằng reactjs và nodejs

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Nhận thiết kế các web site đơn giản từ file PSD, khả năng dùng HTML/CSS khá tốt và có thể sử dụng javascript đơn giản. Đảm bảo chất lượng khi đơn hàng hoàn thành.
Trong quá trình nhận đơn hàng thì khách hàng có thể thêm một số yêu cầu khác với giá thành thấp so với thị trường( tất nhiên là những yêu cầu làm thêm không quá khó hoặc không thay đổi kết cấu của trang web ) .

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Đã làm 1 vài project về HTML/CSS/Javascript/React/Nodejs.
Có 1 ít kinh nghiệm làm về single page application bằng reactjs.
Có thể thiết kế api backend theo mô hình mvc bằng Nodejs.

Đặt Hàng Ngay