Tôi tên là Thảo và tôi là một Chuyên Viên Dựng Phim, tôi đã có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Trong quá trình đó tôi đã có nhiều cơ hội làm việc với các công ty agency và công ty truyền thông lớn như Sen Vàng, Nam Đông, Cánh Cung...
Trong quá trình làm việc tôi đã có cơ hội cộng tác với các brand lớn của nước ngoài cũng như Việt Nam là Aeon Mall, Heniken, Coca Cola, Amway, Nuskin...

Với phương châm xuất phát từ cam kết “Làm tốt hơn điều khách hàng mong đợi”, tôi luôn nỗ lực và cố gắn mang đến những giá trị đột phá trong từng sản phẩm của mình đến với khách hàng.

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Nhận dựng video: TVC, Food, 2D, talkshow, phóng sự, sự kiện....
Thành thạo Pr, Ae, Ai
Hoàn thành video đúng hạn và chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng

Tôi là một Chuyên Viên Dựng Phim, tôi đã có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Trong quá trình đó tôi đã có nhiều cơ hội làm việc với các công ty agency và công ty truyền thông lớn như Sen Vàng, Nam Đông, Cánh Cung...
Trong quá trình làm việc tôi đã có cơ hội cộng tác với các brand lớn của nước ngoài cũng như Việt Nam là Aeon Mall, Heniken, Coca Cola, Amway, Nuskin...

Với phương châm xuất phát từ cam kết “Làm tốt hơn điều khách hàng mong đợi”, tôi luôn nỗ lực và cố gắn mang đến những giá trị đột phá trong từng sản phẩm của mình đến với khách hàng.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Tôi là một Chuyên Viên Dựng Phim, tôi đã có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Trong quá trình đó tôi đã có nhiều cơ hội làm việc với các công ty agency và công ty truyền thông lớn như Sen Vàng, Nam Đông, Cánh Cung...
Trong quá trình làm việc tôi đã có cơ hội cộng tác với các brand lớn của nước ngoài cũng như Việt Nam là Aeon Mall, Heniken, Coca Cola, Amway, Nuskin...

Với phương châm xuất phát từ cam kết “Làm tốt hơn điều khách hàng mong đợi”, tôi luôn nỗ lực và cố gắn mang đến những giá trị đột phá trong từng sản phẩm của mình đến với khách hàng.

Đặt Hàng Ngay