Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Giá Sinh Viên

  • Chưa có đánh giá
  • 5 ngày
Em là Khôi Nguyên, sinh viên thuộc khoa Ngữ Văn Anh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

  • Biên phiên dịch Tiếng Anh giá sinh viên. Có thể nhận các dự án cần dịch lâu dài nếu cần.
  • Đảm bảo đúng deadline, đúng guideline.
  • Giá sẽ xê dịch đối với các bài nghiên cứu khoa học và những bài cần gấp.
  • Giá 120 000đ / 1000 từ

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Có 2 năm làm biên phiên dịch tự do, chuyên về các chủ đề Khoa học máy tính, Y Sinh học, Xã hội và Nhân văn

Có 6 tháng làm sub video

Thông tin thêm cho Đơn Hàng