My full name is Le Ngoc Nam. I am working as a freelancer for translating all kinds of documents in many fields such as Economy, Linguistics, Education, Law, etc.

I have more than 3 years experiences working as a document processing operator.

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

- Chuyên dịch các hồ sơ học tập, tài chính, du lịch, luật, kinh tế, văn học, ngôn ngữ.
- Chuyên viết SOP, SP, content theo yêu cầu
- Chuyên dịch video, chèn subtittle, dịch website và các lĩnh vực khác

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Đã có hơn 3 năm kinh nghiệm làm dịch thuật, xử lí hồ sơ và chèn subtitle

Đặt Hàng Ngay