Biên dịch Trung – Việt

  • Chưa có đánh giá
  • 7 ngày
Lê Ngọc Liên
Nhận biên dịch tài liệu, phim Trung - Việt

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Nhận biên dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt
Các lĩnh vực có kinh nghiệm dịch:
- Ngoại giao
- Văn hóa
- Lịch sử
- Luật
- Tài liệu học thuật
- Tài liệu nghiên cứu
- Phụ đề phim (phim dài tập, phim ngắn)

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Các công việc đã thực hiện:


Tài liệu ngoại giao văn hóa, sức
mạnh mềm Trung Quốc trên các báo, tạp chí phục vụ công tác nghiên cứu đề tài
khoa học
Từ điển bách khoa Trung Quốc (các
lĩnh vực lịch sử, phong tục tập quán, quân sự, địa lý, vật lý, kiến trúc)
Luật Ngôn ngữ văn tự quốc gia của
nước CHND Trung Hoa
Luật chống ly khai dân tộc của nước
CHND Trung Hoa
Luật bảo vệ an ninh quốc gia tại
Đặc khu hành chính Hồng Kông của nước CHND Trung Hoa
Phim “Uyên ương hồ điệp” (phụ đề)Thông tin thêm cho Đơn Hàng