Nhận dịch trung việt , việt trung ( giản – phồn )

  • Chưa có đánh giá
  • 1 ngày
Dịch thuật trung việt , việt trung

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

  • Nhận dịch các loại tài liệu tại nhà
  • Tất cả các dịch vụ về tiếng trung
  • Trung - Việt hoặc Việt - Trung
  • Dịch video , truyện , sách , giấy tờ , văn bản về tiếng trung....
  • Các dịch vụ khác theo yêu cầu: phiên dịch Trung Việt, Việt Trung, ... theo nhu cầu của khách hàng

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Dịch nói
Dịch tài liệu 

Đặt Hàng Ngay