Translate Chinese to Vietnamese

  • Chưa có đánh giá
300.000 đ Nâng Cao
3 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
1500 WORDS
So Sánh Các Gói

200.000 đ Tiêu Chuẩn
2 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
1000 WORDS
So Sánh Các Gói

100.000 đ Cơ Bản
1 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
500 WORDS
So Sánh Các Gói

I am a Vietnamese native speaker. I am a Master of Teaching English to Speakers of Other Languages (Master of TESOL) - Victoria University, Australia. I also studied Master of Business Administration at Guilin University, Guangxi, China for four years. 

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Hello!
I am a Vietnamese native speaker. I am a Master of Teaching English to Speakers of Other Languages (Master of TESOL) - Victoria University, Australia. I also studied Master of Business Administration at Guilin University, Guangxi, China for four years.
I am a professional translator and interpreter with extensive experience. I have also attended many seminars and courses on translation & interpretation methodology.
I am willing to translate any document of English - Chinese - Vietnamese for you. I can also be your English - Chinese - Vietnamese interpreter in Hanoi, Vietnam. Besides, I can also do transcription, translation & subtitles for your AUDIO/ VIDEO.
I've worked on numerous translation and interpretation projects from education, business, politics, economy, technology, to travel, sports, etc. with 100% satisfaction feedback. I can guarantee there will be no Vietnamese errors whatsoever in any of my translation and interpretation projects.
Please feel free to contact me if you have any questions about my services.
Thanks,

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Since 2012

500 Words
100.000 đ
Gói dịch vụ bao gồm:
  • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
  • Thời gian giao hàng: 1 ngày
1000 Words
200.000 đ
Gói dịch vụ bao gồm:
  • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
  • Thời gian giao hàng: 2 ngày
1500 Words
300.000 đ
Gói dịch vụ bao gồm:
  • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
  • Thời gian giao hàng: 3 ngày
CƠ BẢNTIÊU CHUẨNNÂNG CAO
Tên500 Words1000 Words1500 Words
Mô tả
Thời gian giao hàng1 ngày2 ngày3 ngày
Chỉnh Sửa Vô Hạn Vô Hạn Vô Hạn
Giá100.000 đ200.000 đ300.000 đ
Đơn Hàng

Đặt Hàng Ngay

Dịch vụ khác bởi QuynhHuong

English Vietnamese Chinese Interpreter in Hanoi Vietnam
Giá từ 1.200.000 đ
Translate English to Vietnamese
Giá từ 100.000 đ