Cung Cấp Dịch Vụ Thuế – Kế Toán

  • Chưa có đánh giá
  • 40 ngày

- Lập báo cáo tài chính , báo cáo thuế theo quy định của luật thuế.

- Lập hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp,  thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của thuế Việt Nam;

- Tính và kiểm tra bảng lương và các thủ tục bảo hiểm cho nhân viên.

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến quy định liên quan về thuế, kế toán, người lao động khi có yêu cầu.


100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

  1. Lập báo cáo thuế  theo quy định của luật thuế.
  2. Lập hồ sơ quyết toán thuế theo quy định của thuế Việt Nam.
  3. Lập và kiểm tra bảng lương hàng tháng và các thủ tục bảo hiểm cho nhân viên.
  4. Tư vấn các vấn đề liên quan đến quy định liên quan về thuế, kế toán, người lao động khi có yêu cầu.

 

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Trên 10 năm

Đặt Hàng Ngay