Tư vấn pháp lý doanh nghiệp

  • Chưa có đánh giá
  • 3 ngày
Tư vấn pháp lý doanh nghiệp - hợp đồng - dịch tài liệu Anh-Việt, Việt-Anh

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Hỗ trợ khách hàng các công việc sau:
- Dịch vụ thủ tục doanh nghiệp, giấy phép
- Dịch vụ tư vấn pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài, thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
- Tư vấn và soạn thảo,rà soát các loại hợp đồng Anh-Việt, Việt-Anh
- Tư vấn pháp lý doanh nghiệp, lao động

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

10 năm làm việc trong lĩnh vực pháp lý.

- Dịch vụ thủ tục doanh nghiệp, giấy phép
- Dịch vụ tư vấn pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài, thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
- Tư vấn và soạn thảo,rà soát các loại hợp đồng Anh-Việt, Việt-Anh
- Tư vấn pháp lý doanh nghiệp, lao động

Đặt Hàng Ngay

Dịch vụ khác bởi hongtham

Dịch tài tài liệu pháp lý, kinh tế, hợp đồng, y khoa
Giá 1 giờ 80.000 đ