Nhận Lập Trình Front End Với Các Ngôn Ngữ Lập Trình Angular 2+ Và Nodejs

  • Chưa có đánh giá
  • 60 ngày
Tôi là Vũ Quang Nam, chuyên lập trình front end với các ngôn ngữ lập trình Angular 2+ và Nodejs.

Tôi đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Bách Khoa Hà Nội (2014) và đã có chứng chỉ IT do Trung tâm đào tạo lập trình viên CodeGym cấp. Có thể trao đổi công việc bằng tiếng Anh.

Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Tôi là Vũ Quang Nam, chuyên lập trình front end với các ngôn ngữ lập trình Angular 2+ và Nodejs.

Cụ thể, tôi đã có kinh nghiệm:

  • Angular 2+ : 1,5 năm
  • Nodejs: 3 tháng

Tôi đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Bách Khoa Hà Nội (2014) và đã có chứng chỉ IT do Trung tâm đào tạo lập trình viên CodeGym cấp. Có thể trao đổi công việc bằng tiếng Anh.
Tôi đã hoàn thành nhiều dự án, tạo các website quản lý nhân sự, quản lý đơn hàng,...

Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

- Tôi có gần 2 năm kinh nghiệm trong lập trình front end.
Các dự án đã làm:

  • Tạo trang website quản lý hệ thống với các chức năng chính: quản lý nhân sự, quản lý đơn hàng, hàng hóa,...( từ 10/2019 đến nay)
  • Fltupler: hệ thống quản lí sản phẩm, hàng hóa với tư cách admin.
  • Coco shop: trang web quản lí bán hàng

Đặt Hàng Ngay