Nhận Test chương trình và check dữ liệu trên SQL

  • Chưa có đánh giá
  • 3 ngày
Tester chương trình

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Có thể test các chương trình mới theo luồng dữ liệu và check các thông tin liên quan.Kiểm trả các lỗi nhập liệu,các trường nhập và các dữ liệu được save dưới table của SQL.Update và xóa các dữ liệu theo yêu cầu

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Hiện đang là 1 tester và spp cho 1 công ty phần mềm sử nên có kinh nghiệm vè test các chương trình và kiểm tra được các thông tin thể hiện từ SQL

Đặt Hàng Ngay