Nhập lập trình C/C++ và lập trình Embedded

 • Chưa có đánh giá
 • 30 ngày

Tôi là Nguyễn Đức Thịnh, chuyên lập trình C/C++ và lập trình Embedded

Tôi đã tốt nghiệp Đại học 
công nghệ thông tin với chuyên ngành kỹ thuật máy tính (2019), đã hoàn thành nhiều dự án lập trình, có thể trao đổi công việc và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
 • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
 • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
 • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Tôi là Nguyễn Đức Thịnh, chuyên lập trình C/C++ và lập trình Embedded

Cụ thể, tôi đã có
kinh nghiệm:

 • C/C++: 2 năm kinh nghiệm
 • Embedded: 2 năm kinh nghiệm

  Tôi đã tốt nghiệp Đại học công nghệ thông tin với chuyên ngành kỹ thuật máy tính (2019) và đã hoàn thành nhiều
  dự án lập trình như Robert Bosch, Global CyberSoft,...

  Có thể trao đổi công việc và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.


  Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

  Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

  Tôi đã có 2 năm
  kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình

  CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN:

  ❖ Robert Bosch
  Embedded Software Engineer, Base software Nov 2019 – Present
  This project has developed and maintained basic software in electronic system on automotive.
  • Developing new features, fixing bugs, maintaining, answering queries from customer for modules: L9959, CY146, CJ960, …
  • Technologies: C, perl script, AUTOSAR, MISRA, Windows.
  • Tool: Git

  ❖ Global CyberSoft
  Embedded Software Engineer, voice recognition Aug 2019 – Oct 2019
   This project ported code python to code C++ for voice recognition system.
  • Designing and coding for building server
  • Fixing bugs
  • Technologies: C++, python, Rhel7 OS
  • Tool: Git

  ❖ Global CyberSoft
  Embedded Software Engineer, HIENG Automotive Dec 2018 – Aug 2019
  This project supported customers implement functions on car such as advanced driver assistance systems, diagnostic, … using Infineon TC1166 ECU.
  • Investigating WinAMS tool and CasePlayer 2 tool which used to test
  source code for the entire project.
  • Making unit test for all source code in the entire project.
  • Technologies: C, Windows OS, AUTOSAR.
  • Tool: Git, WinAMS, CasePlayer2

  ❖ Global CyberSoft
  Embedded Software Engineer, Deep Learning Cloud Service Aug 2018 – Dec 2018
  This project created services on server to system receive/respond requests from clients. Developed for both environment Windows OS and CentOS.
  • Designing and coding for gateway module.
  • Fixing bugs
  • Technologies: C++, CentOS, Windows OS.
  • Tool: Jenkin, Git, Svn

  Đặt Hàng Ngay