VIẾT BÀI, DỊCH VIỆT ANH, ANH VIỆT, DỊCH VIỆT TRUNG (PHỒN THỂ)

  • Chưa có đánh giá
  • 2 ngày

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Mình nhận viết bài về các chủ đề: du lịch, tâm lý, giới trẻ.
Mình có khả năng dịch Việt - Anh, Anh - Việt
Mình có khả năng dịch Việt - Trung, Trung - Việt (chữ phồn thể) ở mức cơ bản.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Có trách nhiệm, đúng dealine, cẩn thận

Đặt Hàng Ngay