4 years of experience in 3d industry and 5 years in 2d drawing
Logo design

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Kinh nghiệm : 6 Năm trong ngành 3D

- Thế mạnh: Chuyên gia công 3D, Scuplt cho những món đồ in 3D
Có thể dựng nhân vật, dựng các đồ về nội thất, làm vật liệu.
Dựng nhân vật game
Dựng các đồ về game, như, áo mũ, nón, các vật dụng để làm game
Dựng nhân vật cho hoạt hình. từ đơn giản đến phức tạp
- Kinh nghiệm : có 6 năm kinh nghiệm trong ngành 3D. Dựng các đồ vật về game
-Kĩ năng:
Model: Blender, Zbrush, Maya

Texure: Subtance painter, Photoshop, Mari

Có thể chỉnh sửa video trên Premier.

- Strengths: 3D processing specialist, Scuplt for 3D printed objects
Can build characters, build furniture, make materials.
Build game items, like, hats, hats, game items
- Experience: 6 years of experience in 3D industry. Build game objects
-Skills:
Model: Blender, Zbrush, Maya
Texure: Subtance painter, Photoshop, Mari
Video can be edited on Premier.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Kinh nghiệm : 6 Năm trong ngành 3D

- Thế mạnh: Chuyên gia công 3D, Scuplt cho những món đồ in 3D
Có thể dựng nhân vật, dựng các đồ về nội thất, làm vật liệu.
Dựng nhân vật game
Dựng các đồ về game, như, áo mũ, nón, các vật dụng để làm game
Dựng nhân vật cho hoạt hình. từ đơn giản đến phức tạp
- Kinh nghiệm : có 6 năm kinh nghiệm trong ngành 3D. Dựng các đồ vật về game
-Kĩ năng:
Model: Blender, Zbrush, Maya

Texure: Subtance painter, Photoshop, Mari

Có thể chỉnh sửa video trên Premier.

- Strengths: 3D processing specialist, Scuplt for 3D printed objects
Can build characters, build furniture, make materials.
Build game items, like, hats, hats, game items
- Experience: 6 years of experience in 3D industry. Build game objects
-Skills:
Model: Blender, Zbrush, Maya
Texure: Subtance painter, Photoshop, Mari
Video can be edited on Premier.

Đặt Hàng Ngay

Dịch vụ khác bởi ThongDo

Nhận Thiết Kế 3D Model, Làm Gia Công Game Đủ Thể Loại
Giá từ 3.000.000 đ
Dựng và thiết kế mô hình 2d/3d
Giá 1 giờ 70.000 đ