I have 2 years of experience in game design.

My portfolio: artstation.com/hddn

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Tôi có thể vẽ nhân vật 3D theo concept của bạn. Các style có thể vẽ gôm hand-painting, stylized và semi-real.

Công việc cụ thể của tôi là từ concept 2D khách hàng cung cấp tôi sẽ vẽ sang nhân vật 3D theo style khách hàng mong muốn.
Tối đa 3 lần feedback miễn phí.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Có hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực game.

Đặt Hàng Ngay