Hiing_Nguyen
lets-meet
Tìm đơn vị làm App điều khiển IOT trên mobile

Dự Toán: 20.000.000 đ - 40.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 30 ngày
Hạn chót: 30/04/2021

Tìm bạn nào đã có làm qua hoặc biết tới app điều khiển nhà thông minh. Mình làm cái tương tự vậy. Backend mình đã viết rồi.

Dự Toán: 20.000.000 đ - 40.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 30 ngày
Hạn chót: 30/04/2021
Thẻ tìm kiếm: App, IoT, mobie, nhúng, phần mềm, Ứng dụng

Vị trí: 158 phàm đưc sơn phường 16 quận 8
Xem Thêm