CamThuDuong
Simple retyping

Dự Toán: 5.000.000 đ - 10.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 4 ngày

We have a data entry job available which involves transcription of images to word document. Looking for a freelancer who can copy type words, we need a skilled typiest to convert images to word document.

Dự Toán: 5.000.000 đ - 10.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 4 ngày
Thẻ tìm kiếm: Simple retyping
Xem Thêm
Nguyen_Tuyen

Mình cần viết bài Digital marketing theo framework tầm 1500 từ.
Framework có kèm file ở dưới bài.
Bạn Freelancer nhận ibox giúp mình nhé.

Xem Thêm