Thiết Kế Nhân Vật

Maoh2201
Cần tìm CTV thiết kế nhân vật cho game

Dự Toán: 3.000.000 đ - 6.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 7 ngày
Hạn chót: 30/06/2022

Nhân vật game anh hùng lịch sử.
Phong cách anime 2D.
1 ảnh full đại diện, giao file có thể tái sử dụng diễn hoạt, 1 diễn hoạt cơ bản.
Thời gian hoàn thành: 7 ngày

Dự Toán: 3.000.000 đ - 6.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 7 ngày
Hạn chót: 30/06/2022
Thẻ tìm kiếm: thiết kế nhân vật game
Xem Thêm