Generali Việt Nam_Tuyển CTV cut HTML dài hạn

Generali Việt Nam cần tuyển CTV hợp tác dài hạn cho các dự án cut HTML. Trong đó:

1. Scope of work: Cut HTML cho email & website

2. Maximum delivery time:
- Đối với email HTML: 4 hour/ email
- Đối với website: 1 day/ website

3. Generali sẽ cung cấp toàn bộ design PSD

Dự Toán: 200.000 đ - 1.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 1 ngày
Hạn chót: 15/03/2021
Thẻ tìm kiếm: Cắt HTML/CSS/JS
Tệp đính kèm:
12/03/2021