Edit video và hình ảnh cho shop thời trang

Mình cần designer am hiểu về thời trang, có guu thẩm mỹ để thiết kế banner, Cover, edit video, hình ảnh, chèn water mark.
Có thể gửi vài Design trước đó cho mình xem thử
Liên hệ để trao đổi giá cụ thể
Hợp tác tốt có thể làm việc lâu dài....

Dự Toán: 500.000 đ - 4.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 30 ngày
Hạn chót: 31/08/2020
Thẻ tìm kiếm: design, Edit, thời trang, video
08/06/2020