Cần người chỉnh sửa Video với độ dài khoảng 1 phút

Mình cần chỉnh sửa, nhúng nhạc 1 video đã có sẵn video 1 phút và 10 tấm hình sản phẩm.
Nhạc dạo dạo đầu thì hiển thị 6 hình sản phẩm có hiệu ứng. Sau đó khi có lời nhạc thì ghép nhạc cho khớp với nhấp môi của nhân vật trong video.

Chủ đề về trang sức vàng.

Bạn vui lòng báo giá và thời gian hoàn tất dùm.

Dự Toán: 100.000 đ - 1.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 1 ngày
Hạn chót: 17/12/2020
Thẻ tìm kiếm: chỉnh sửa video
14/12/2020