CTV Edit Clip + Phát Triển Kênh Tiktok

Cần một bạn Freelancer làm việc tại nhà chủ yếu là edit video trên tiktok, thành thạo các thao tác trên tiktok.
Có kinh nghiệm và tâm huyết cùng chung chí hướng xây dựng kênh tiktok.
Mọi công việc điều sẽ trao đổi trực tuyến qua ggmeet.
Hợp tác lâu dài nếu phù hợp

Dự Toán: 300.000 đ - 4.000.000 đ
Hạn chót: 31/07/2020
Thẻ tìm kiếm: Edit, Freelancer, tiktok, video
08/06/2020