Dựng một video giới thiệu website và chỉnh sửa rút ngắn 7 videos 5-7phút

Mình là Toàn, Đại diện của Hội Doanh nhân người Việt tại Mỹ ở Việt Nam (VENUSA). Hiện nay bên mình chuẩn bị tổ chức một sự kiện và có nhu cầu cần một bạn thiết kế 1 video giới thiệu website và một số tính năng trên website từ 2 đến 2 phút rưỡi. Cùng với đó, bên mình cần edit rút ngắn 7 video có thời lượng từ 4-6 phút xuống 2 phút hoặc 2 phút hơn (Video có sẵn). Mình cần trong ngày chủ nhật (8/10/2020).

Dự Toán: 500.000 đ - 1.500.000 đ
Cần giao hàng trong: 3 ngày
Hạn chót: 08/11/2020
Thẻ tìm kiếm: chỉnh sửa video, Quay Dựng Video
Tệp đính kèm:
06/11/2020