Cần dịch tài liệu ngân hàng – CÓ XUẤT HOÁ ĐƠN

Bên mình đang cần dịch chuẩn các tài liệu của ngân hàng (báo cáo thường niên,...) sang tiếng Anh, tác phong nghiêm túc, chi phí hợp lý và CÓ XUẤT HOÁ ĐƠN.

Ace nào quan tâm thì dịch thử trang demo đính kèm và hồi âm cho mình biết (kèm theo báo giá - tính trên trang demo - nếu có) nhé.

Cảm ơn và mong có dịp hợp tác!

Dự Toán: 5.000.000 đ - 8.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 7 ngày
Hạn chót: 25/02/2021
Thẻ tìm kiếm: báo cáo, dịch tài liệu, ngan hang, Việt – Anh, xuat hoa don
Tệp đính kèm:
18/02/2021