Tuyển freelance làm hợp đồng OTA với khách sạn

Tuyển freelance làm hợp đồng OTA với khách sạn ( khu vực thành phố hồ chí minh )
Dựa trên hợp đồng để trả lương
Nội dung công việc:
Tìm khách sạn để liên kết với OTA

Dự Toán: 400.000 đ - 7.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 30 ngày
Hạn chót: 31/10/2020
Thẻ tìm kiếm: khách sạn, Kinh doanh, OTA
28/09/2020