Cần tìm một bạn làm tốt frontend làm freelancer một số việc giúp mình.

Nhiệm vụ: Sử dụng html, java script để tạo template html từ file ảnh thiết kế giao diện.
Làm ở nhà hoặc lên công ty mình ngồi đỡ tốn tiền điện, điều hoà.
Bạn nào làm được PM nhé

Dự Toán: 5.000.000 đ - 15.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 25 ngày
Hạn chót: 30/06/2020
Thẻ tìm kiếm: frontend, it, Lập Trình
02/06/2020