Lập trình Backend

Tuyển một bạn freelancer lập trình Backend trên nền tảng Java
yêu cầu: thông thạo kĩ thuật, làm việc chăm chỉ, có tâm huyết, trách nhiệm

Dự Toán: 3.000.000 đ - 22.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 30 ngày
Hạn chót: 31/07/2020
Thẻ tìm kiếm: backend, it, Lập Trình
03/06/2020