Tạo bot auto tradecoin

Mình đang cần một bạn code có kinh nghiệm mảng này, yêu cầu tạo bot chạy trên Windows hoặc web tự động giao dịch 24/24, có sẵn API của sàn chỉ cần kết nối và thực hiện các thao tác lệnh do mình yêu cầu, ai thạo mảng này liên hệ mình nhé.

Dự Toán: 3.000.000 đ - 5.000.000 đ
Hạn chót: 15/04/2021
Đã đăng trong
01/04/2021