Website and CMS

Mình cần 1 trang web frontend chỉ show thông tin như https://www.kqxs.vn/ + cms trong đó quản lý được.
- user login với quyền truy cập như admin, edit, readonly, reporter.
- show được statistic của frontend hiện tại.
- database lưu được tất cả các tracking tới frontend theo tracking link như: user info, devices name, device type, ip address, location, language, facebook, email, zalo, sdt ...etc

Dự Toán: 5.000.000 đ - 10.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 15 ngày
Hạn chót: 31/01/2021
Thẻ tìm kiếm: CMS, tracking, website
04/01/2021