Định Dạng Bài Báo Cáo Thực Tập

Mình cần tuyển 1 bạn định dạng bài báo cáo thực tập của mình theo đúng form yêu cầu.
Bài của mình dao động từ 20 -25 trang
Mình sẽ gửi các form định dạng, bạn chỉ cần làm bìa và định dạng thôi
Yêu cầu: Có trách nhiệm làm đúng theo yêu cầu.

Dự Toán: 50.000 đ - 100.000 đ
Cần giao hàng trong: 2 ngày
Hạn chót: 30/11/2020
Thẻ tìm kiếm: ĐỊNH DẠNG, WORD
21/10/2020