Sáng tác truyện theo yêu cầu

Mình cần các bạn freelancer viết bài theo yêu cầu của admin
Nhuận bút trả theo khả năng
Tiền sẽ được thanh toán ngay nếu đạt yêu cầu
Không đạt yêu cầu thì phải viết lại nhé, không có chuyện viết cho có để nhận tiền.

Dự Toán: 100.000 đ - 700.000 đ
Cần giao hàng trong: 30 ngày
Hạn chót: 31/10/2020
Thẻ tìm kiếm: dịch thuật, Sáng tác, Truyện, viết
25/08/2020