Tuyển hoạ sĩ thiết kế bìa truyện/nhân vật cho tiểu thuyết.

lets-meet

Thiết kế bìa sách/nhân vật - bối cảnh cho tiểu thuyết.

Dự Toán: 50.000 đ - 200.000 đ
Cần giao hàng trong: 7 ngày
Hạn chót: 31/12/2021
Thẻ tìm kiếm: hoạ sĩ truyện tranh, thiết kế nhân vật

Vị trí: Số 4/ngõ 63/ Nguyễn Công Trứ/ Hàng Kênh/ Lê Chân/ Hải Phòng
Đã đăng trong
20/11/2021