Viết về WordPress Plugin

- Viết về WordPress Plugin cho custom fields;
- Hướng dẫn/tips lập trình (liên quan chủ yếu đến custom fileds).
- Topic hướng đến developers
❤️ NHUẬN BÚT: 100 – 250k/ bài tùy chất lượng & nội dung bài viết (Viết thêm tiếng anh nhuận bút gấp 1,5)
YÊU CẦU:
- Biết code, am hiểu về custom fields, WordPress.
- Tối thiểu 500 từ
- Đầy đủ hình ảnh hướng dẫn chi tiết
- 1 bài/ tuần

Dự Toán: 100.000 đ - 250.000 đ
Cần giao hàng trong: 24 ngày
Hạn chót: 15/07/2020
Thẻ tìm kiếm: Content, marketing, wordpress
Đã đăng trong ,
03/06/2020