Cắt Ghép Video, Effects Video, Sound Design
Giá cố định 500.000 đ
Quay Dựng Video và Chỉnh sửa video mọi thể loại.
Giá 1 ngày 2.000.000 đ
Thiết kế Logo nhận dạng thương hiệu, hình ảnh chuyên nghiệp,...
Giá 1 giờ 100.000 đ