Thiết Kế Và Làm Animation 3D Nhân Vật Trong Game
Giá từ 7.600.000 đ
Thiết kế giao diện Game Mobile - Web Game
5.0 (3)
Giá 1 giờ 230.000 đ
Nhận Tạo Video Hoặc GIF
Giá từ 240.000 đ
Mình Nhận Edit Video, Diễn Hoạt Nhân Vật, Làm Motion Và...
Giá cố định 1.000.000 đ
2D Game Artist; Thiết kế nhân vật, background; thiết kế mô hình...
Giá từ 10.000.000 đ
Thiết kế Game Art và animation Spine!!
Giá từ 15.000.000 đ
Dựng video chất lượng nhất với giá cả hợp lý nhất
Giá từ 200.000 đ
Nhận dựng phim và thiết kế 2D Animation
Giá 1 ngày 500.000 đ
Dựng video: Motion Graphic, Animation, VFX, Vlog, Youtube, FB,...
Giá từ 668.000 đ
Thiết kế nhân vật Game mobile
Giá cố định 3.000.000 đ
Video Animation
Giá cố định 600.000 đ