Nhận thiết kế game,đồ họa 2D, Chibi, 2D animation theo yêu cầu.
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết Kế Concept Và Làm Animation 2D và 3D cho Nhân Vật Trong...
5.0 (13)
Giá từ 1.000.000 đ
CSS, create animation, tối ưu hóa CSS cho trang web
Giá 1 giờ 80.000 đ
Thiết kế giao diện Game Mobile - Web Game
5.0 (4)
Giá 1 giờ 230.000 đ
Edit Video Animation Và Cắt Ghép Intro
Giá cố định 100.000 đ
Mình Nhận Edit Video, Diễn Hoạt Nhân Vật, Làm Motion Và...
Giá cố định 1.000.000 đ
Thiết kế Game Art và animation Spine!!
Giá từ 15.000.000 đ
Dựng video chất lượng nhất với giá cả hợp lý nhất
Giá từ 200.000 đ
Nhận dựng phim và thiết kế 2D Animation
Giá 1 ngày 500.000 đ
Dựng video: Motion Graphic, Animation, VFX, Vlog, Youtube, FB,...
Giá từ 668.000 đ
Thiết kế nhân vật Game mobile
Giá cố định 3.000.000 đ
Video Animation
Giá cố định 600.000 đ