6 năm kinh nghiệm Thiết kế đồ họa, chuyên về mảng Branding
Giá từ 500.000 đ
Thể hiện ý tưởng của bạn, thái độ trao đổi tốt. Hỗ trợ hết mình...
Giá từ 1.000.000 đ
Lập kế hoạch Marketing – Branding
Giá 1 giờ 70.000 đ
NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN
Giá từ 4.000.000 đ
Thiết kế ấn phẩm in ấn, ấn phẩm online, bộ nhận diện...
Giá cố định 500.000 đ
Identity System – The Spirit of Branding
Giá từ 5.000.000 đ
Nhận diện thương hiệu
Giá cố định 5.000.000 đ
Thiết Kế Banner/Poster/FB Ads/Social...
Giá cố định 270.000 đ
Thiết kế nhận diện thương hiệu
Giá cố định 5.000.000 đ