Viết bài quảng bá sản phẩm, thương hiệu, các bài viết giới...
Giá cố định đ
Marketing plan, Facebook ads, Content, Creative
Giá từ 5.000.000 đ
Content Marketing, SEO, Chiến lược Content
Giá 1 ngày 100.000 đ
Edit theo Chủ đề , Cung Cấp Content làm youtube
Giá cố định 200.000 đ
Sáng tạo content, SEO, PR chất lượng, giá tốt.
Giá từ 150.000 đ
FB ads/ Content/ Plan marketing fb
Giá từ 700.000 đ
Quản trị Fanpage/ Tạo chatbot/ Nội dung,…
Giá từ 450.000 đ
MARKETING – ONLINE
Giá cố định đ
SEO website cam kết lộ trình – Thanh toán sau.
Giá 1 Tháng 10.000.000 đ
Viết nội dung marketing (content marketing)
Giá cố định đ
Create content and planning content
Giá 1 Tháng 4.000.000 đ
Thiết kế ấn phẩm in ấn, ấn phẩm online, bộ nhận diện...
Giá cố định 500.000 đ
Tải Thêm