Thiết kế lập trình website, giải pháp phần mềm công nghệ
Giá 1 giờ 130.000 đ
Thiết Kế Ứng Dụng Trên Nền Tảng .NET - C# ( ASP MVC ,...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Triển Khai Dự Án Website Kinh Phí Phù Hợp (Không Giá Rẻ)
Giá 1 Tháng 20.000.000 đ
Thiết Kế Website Theo Yêu Cầu
Giá từ 3.900.000 đ
Nhận lập trình C#, Java, Node JS, Angular, React JS,...
Giá 1 giờ 180.000 đ