Dịch thuật Việt-Nhật, Nhật-Việt
Giá cố định 150.000 đ
Dịch Thuật Nhật Việt - Việt Nhật
Giá 1 giờ 100.000 đ
Chủ Yếu Nhận Dịch Các Văn Bản Như Báo ( Trên NHK), Tiểu Thuyết
Giá cố định 70.000 đ
Cung cấp dịch vụ ngôn ngữ chất lượng nhất Việt Nam. ISO 9001:2015
Giá từ 120.000 đ
Dịch thuật ngôn ngữ Nhật tối ưu
Giá cố định 50.000 đ
Biên-Phiên dịch Tiếng Nhật
Giá từ 1.200.000 đ