Edit, Chỉnh Sửa Video Và Hình Ảnh Theo Yêu Cầu
Giá cố định 100.000 đ
Sáng Tạo Nội Dung
Giá 1 giờ 40.000 đ
Edit Video Vlog, TVC, Tin Tức
Giá cố định 2.500.000 đ
EDIT Video Vlog, Travel, News, TVC, Effect , Intro
Giá cố định 3.000.000 đ
Chỉnh sửa video, làm hậu kỳ ( kỹ sảo VFX ) với giá và chất...
Giá 1 giờ 500.000 đ
Nhận editor video tất cả thể loại TVC, Gaming, Vlog, Travel,...
Giá từ 300.000 đ
Thiết kế các loại hình ảnh mà bạn cần cho marketing, quảng cáo
Giá từ 150.000 đ