Chuyên fullstack developer và DevOps (5 năm kinh nghiệm)
Giá 1 giờ 230.000 đ