Website builder
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết kế Website chuẩn SEO, tối ưu tốc độ, tặng Landing chạy...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận thiết kế web hoặc remote cho dự án
Giá 1 giờ 460.000 đ
Convert PSD to HTML
Giá từ 200.000 đ
Thiết kế web vệ tinh nền tảng blogspot
Giá cố định 400.000 đ
Thiết kế website theo yêu cầu của khách hàng
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình Backend với các ngôn ngữ chính như PHP, Python,...
Giá 1 giờ 350.000 đ
Nhận lập trình backend với các ngôn ngữ chính Reactjs, HTML,...
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình dùng ngôn ngữ .NET
Giá 1 giờ 200.000 đ
Chuyên lập trình Front-end, thành thạo React, VueJS,HTML, CSS,...
Giá 1 giờ 180.000 đ
Chuyên lập trình web, game với ngôn ngữ lập trình chính là PHP
Giá 1 giờ 420.000 đ
Nhận lập trình chuyên về mảng Front end
Giá 1 giờ 100.000 đ
Tải Thêm