Thu âm, lồng tiếng giá rẻ
Giá 1 ngày 200.000 đ
Dịch kịch bản phim, truyện, nhạc
Giá cố định đ