Dịch Thuật Tiếng Trung
Giá 1 giờ 100.000 đ
Dịch Anh- Việt Việt-Anh nhanh, rẻ, mượt
Giá cố định 30.000 đ
Dịch anh - việt chuyên ngành hóa sinh và công nghệ sinh học
Giá cố định 25.000 đ