Chuyên lập trình mobile, Android Developer Java , Kotlin, iOS...
Giá 1 giờ 200.000 đ
Chuyên nhận lập trình mobile, có kinh nghiệm với Android java...
Giá cố định 100.000 đ
Design & Code ứng dụng theo yêu cầu
Giá 1 giờ 250.000 đ