Nhận lập trình ngôn ngữ C#, JAVA
5.0 (1)
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình Java và PhP
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình về các mảng .Net & SQL Server, React native,...
Giá 1 giờ 500.000 đ
Thiết Kế, Lập Trình Website, Landing Page Giá Rẻ
Giá từ 1.000.000 đ
Nhận lập trình Backend, Frontend và Ops
Giá 1 giờ 220.000 đ
Nhận lập trình VueJS, React JS và NodeJS
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình web, phần mềm C#, PHP, RPA
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận Freelancer Lập Trình IOS App Chất Lượng, Nhanh Chóng,...
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình app với các ngôn ngữ lập trình React Native,...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình Android
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình App, Backend bằng ngôn ngữ Java và Swift, đặt...
Giá 1 giờ 120.000 đ
Lập Trình Viên BE + FE (Wordpress, API, Landing Page)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Tải Thêm