Song Ngữ : Thu Âm - Lồng Tiếng - Voice Off - Biên Tập
Giá cố định 500.000 đ
Đọc Lời Bình, Thuyết Minh Cho Video Theo Yêu Cầu. Lồng Tiếng...
Giá cố định 300.000 đ
Thu Âm Giọng Đọc Tại Nhà
Giá cố định 50.000 đ
Chuyên Thu Voice Off Quảng Cáo, Tvc. Giọng Bắc, Trung, Nam,...
Giá 1 giờ 1.000.000 đ
Dựng edit video, Làm subtitles cho video, lồng tiếng, dịch thuật
Giá từ 150.000 đ
Voice Talent - Lồng tiếng, Đọc sách online
Giá 1 ngày 500.000 đ
Đọc tiểu thuyết radio chạm cảm xúc
Giá 1 Tháng 300.000 đ
Thu âm, lồng tiếng giá rẻ
Giá 1 ngày 200.000 đ
Giọng đọc - voice off, voice - over, lồng tiếng - chuyển âm,...
5.0 (1)
Giá cố định 50.000 đ